Skleroterapia kompresyjna: diagnostyka, kwalifikacja, metody leczenia

PROGRAM KURSU

SKLEROTERAPIA KOMPRESYJNA: DIAGNOSTYKA, KWALIFIKACJA, METODY LECZENIA

Termin kursu: 29-30 listopad 2019

Kierownik naukowy kursu dr hab. n. med. Grzegorz Madycki

 

Jednorazowo szkolenie przewidziane jest dla 9-12 lekarzy. Pierwszy dzień zajęć (część teoretyczna) to cykl wykładów wprowadzających na temat anatomii, diagnostyki i metod leczenia niewydolności żylnej kończyn dolnych, a w szczególności technik skleroterapii kompresyjnej. W drugim dniu zajęć odbywają się warsztaty (cześć praktyczna) na specjalnych fantomach oraz zabiegi z udziałem Pacjentów. Zajęcia dla zmaksymalizowania korzyści płynących z kursu odbywają się w grupach 3-osobowych. Każda grupa znajduje się pod opieką jednego lekarza szkolącego.

Kurs wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy.

Uczestnicy uzyskują 11 punktów edukacyjnych.

 

Dzień 1. Część teoretyczna.

Hotel Ibis, ul. Ostrobramska 36

   1. (piątek) godz. 14:00-20:00

 1. 14:00 – 14:20

Dlaczego wybieram skleroterapię?

Prowadzący prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński 1. 14:20 – 14:50

Organizacja pracy w gabinecie flebologicznym, dokumentacja medyczna, zgoda pacjenta na zabieg.

Prowadzący dr Paweł Siastała

 

 1. 15:10 – 15:40

Anatomia układu żylnego kończyn dolnych.

Prowadzący dr Krzysztof Piórek

 

 1. 15:40 – 16:00

Przewlekła niewydolność żylna: epidemiologia, czynniki ryzyka, mechanizm powstania, klasyfikacja CEAP, objawy chorobowe, rozpoznanie, leczenie. Kompresjoterapia: jak to działa? Wskazania/przeciwwskazania, skala ucisku.

Prowadzący dr Tomasz Szular

 1. 16:20 – 16:50

Diagnostyka dopplerowska układu żylnego kończyn dolnych. Jaki wybrać aparat USG do gabinetu flebologicznego.

Prowadzący prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki

 

 1. 16:50 – 17:20

Skleroterapia w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: wskazania i przeciwskazania. Skleroterapia dużych żył powierzchownych i perforatorów. Skleroterapia żył siatkowatych. Skleroterapia teleangiektazji i venulektazji. Skleroterapia z wykorzystaniem cewników wewnątrznaczyniowych. Skleroterapia w owrzodzeniach żylnych.

Prowadzący dr Andrzej Nykaza

 

 

 

 1. 17:40 – 18:10

Skleroterapia – techniki wykonania, jak ja to robię. Obliteracja płynem i pianą. Skleroterapia w wykorzystaniem tumescencji.

Prowadzący dr Agnieszka Wolska

 

 1. 18:10 – 18:30

Przygotowanie pacjenta do zabiegu skleroterapii. Zalecenia pozabiegowe.

Prowadzący dr Dorota Szostek

 

 1. 18:50 – 19:10

Powikłania po zabiegach skleroterapii i ich leczenie.

Prowadzący dr n. med. Naser Dib

 

Dzień 2. Część praktyczna.

Centrum Medyczne Nasmed, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7/184

   1. (sobota) godz. 9:00-15:00

Uczestnictwo oraz czynny udział przy badaniu USG Doppler żył kończyn dolnych oraz przy zabiegach mikro- i echoskleroterapii kompresyjnej.

Nauka zakładania i dobierania wyrobów kompresyjnych.

 

 

 

Wszelkie zapytania odnośnie szkoleń w Przychodni NASMED prosimy kierować

na adres e-mail: sylwia.sitnicka@nasmed.plKontakt telefoniczny: +48 721000112.

 

 

 


2020-03-19 14:00:18
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne