Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z organizacją Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, przedstawiam zaproszenie Pana Profesora Zbigniewa Krasińskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego które odbędzie się w poniedziałek 27 września 2021 r. godz. 20:00 (pierwszy termin) oraz ten sam dzień tj. 27 września 2021 r. na godzinę 20:15 (drugi termin).

Walne Zebranie Członków będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość poprzez ZOOM oraz głosowanie na platformie dedykowanej obsługi głosowań. Możecie Państwo w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca, jednakże zapewniającego dostęp do internetu.

Szczegółowe dane dotyczące linków dostępowych otrzymacie Państwo w okresie poprzedzającym dzień 27 września 2021r. ewentualnie uprzejmie proszę o kontakt celem otrzymania  (przed 27 września 2021r.) linku do ZOOM i link do systemu głosowań.


Z poważaniem

Marcin Kucharzewski

 

 

Katowice, dnia 27 sierpnia 2021 roku

 

Członkowie

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Szanowni Państwo

Zwołuję Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego na dzień 27 września 2021 r. godz. 20:00 (pierwszy termin) oraz ten sam dzień tj. 27 września 2021 r. na godzinę 20:15 (drugi termin) i podaję porządek obrad Walne Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTF.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PTF oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Wybory dodatkowego, brakującego Członka Zarządu PTF w Kadencji 2021-2024.

  5. Wybór Komisji Rewizyjnej PTF w Kadencji 2021-2024.

  6. Przedstawienie propozycji zmian Statutu PTF w części dotyczącej wyborów.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na występowanie od dnia 20 marca 2020r. do dowołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z późn.zm.) oraz ustalenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-Co-2, Walne Zebranie Członków będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy planowanych głosowaniach na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków PTF odbędzie się przy zapewnieniu:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik Walnego Zebrania Członków PTF może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania przez członka PTF prawa głosu w toku posiedzenia.

 

Będziemy korzystać z dwóch platform.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, a głosowanie na platformie dedykowanej do obsługi głosowań na Walnym Zebraniem Członków PTF.

W tym celu przed Walnym Zebraniem Członków przesłane zostaną na Państwa skrzynki mailowe linki do spotkania i głosowania:

- link do ZOOM; za pomocą aplikacji ZOOM udostępniony będzie dźwięk i obraz osób biorących udział w wideospotkaniu,

oraz

- link z danymi dostępowymi do systemu, który pozwoli Państwu na udział w zaplanowanych głosowaniach.

W celu identyfikacji osób biorących udział w spotkaniu na ZOOM, uprzejmie prosimy pamiętać o potrzebie wpisania imienia i nazwiska w opisie uczestnika.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński


2021-10-08 21:26:08
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne