Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo

Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego- szczegóły Zebrania poniżej.

W związku z pandemią i nowymi warunkami (wersja online) prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8 czerwca 2021r na adres mailowy : kontakt@ptf.org.pl

Wyślemy Państwu zwrotnie link do rejestracji i systemu do głosowań.

 

 

Miejsce obrad

Zebranie w wersji ONLINE

w trakcie Konferencji Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Plan Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

I termin 09 czerwca 2021, godz 20,00

II termin 09 czerwca 2021, godz 20,15

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTF.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

 5. Sprawozdanie Skarbnika Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej

 7. Głosowanie nad Sprawozdaniem Prezesa PTF i Skarbnika PTF,

 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTF i Komisji Rewizyjnej

 9. Wybory Członków Zarządu PTF w Kadencji 2021-2024

 10. Wybór Komisji Rewizyjnej PTF w Kadencji 2021-2024

 11. Wybory Prezesa Elekta PTF

 12. Wystąpienie Prezesa PTF w kadencji 2021-2024r. prof. Zbigniewa Krasińskiego

 13. Wolne wnioski

 14. Zamknięcie obrad


2021-06-06 13:45:21
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne