Walne Zgromadzenie - 09 grudnia 2022

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy  

Zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, które odbędzie się w dniu 09.12.2022r. o godzinie 19.00 (1 termin).

Drugi termin ustalono na godzinę 19,15.

 

Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 Miejsce – Hotel The Bridge, Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław

Zebranie w trakcie 53. Międzynarodowej Konferencji Flebologicznej we Wrocławiu

 

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie uczestników
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zabrania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Wystąpienie Prezesa PTF – sprawozdanie z działalności Zarządu, projekty realizowane i zaplanowane.
 6. Wystąpienie Skarbnika PTF – sprawozdanie finansowe
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania  finansowego
 9. Głosowanie nad zmianami w statucie PTF
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie Zebrania

Szczegółowy program zmian w statusie PTF został wysłany do Państwa drogą mailową. Jeśli z jakiegoś względu nie dotarł on do Państwa prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adres kontakt@ptf.org.pl . 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Prof dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński


2022-12-26 00:30:13
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne