Kurs sklerotarapii 2 wolne bezpłatne miejsca

Firma BIOTAL, jako wyłączny przedstawiciel na Polskę niemieckiej firmy Kreussler producenta leku do obliteracji Aethoxysklerol, oferuje dla członków PTF dwa miejsca  na kurs skleroterapii piankowej organizowany przy wspólpracy Niemieckiego Towarzystwa Flebologicznego.

Kurs odbywa sie w Niemczech , w dniach 03-04. 05. 2013r.

 

W ramach proponowanej oferty zapewnione są koszty uczestnictwa w kursie i rezerwacji hotelu

Przejazd we własny zakresie.

 

Kurs skierowany jest głownie do młodych lekarzy, z małą praktyką w zakresie oblitaracji, zdecydowanych na doskonalenie umiejętności i kontynuację praktykowania tej formy leczenia

Kus prowadzony jest w języku angielskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do 20 kwietnia 2013r na adres mail kontakt@ptf.org.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać :

imię, nazwisko, tytuł naukowy

adres miejsca pracy, adres do korespondencji

adres e-mail, numer telefonu

 

Zaprosznie na kurs

Program kursu

 


2013-06-18 22:03:42
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne