Kurs skleroterapii w Monachium - 2 bezpłatne miejsca

Firma BIOTAL, jako wyłączny przedstawiciel na Polskę niemieckiej firmy Kreussler producenta leku do obliteracji Aethoxysklerol, oferuje dla członków PTF w wieku do 35 roku życia dwa miejsca  na kurs skleroterapii organizowany przez Niemieckie Towarzystwo Flebologiczne oraz Bawarską Izbę Lekarską

 

Kurs odbywa sie w Niemczech , w dniach 08-09. 11. 2013r.

 

W ramach proponowanej oferty zapewnione są koszty uczestnictwa w kursie i rezerwacji hotelu.

Przejazd na miejsce kursu we własny zakresie.

Program przewiduje wykłady z zakresu podstawowej wiedzy o leczeniu metoda skleroterapii , jak również warsztaty praktyczne w leczeniu pajączków żylnych i żylaków siateczkowatych

Kus prowadzony jest w języku angielskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do 02 paździrnika 2013r na adres mail kontakt@ptf.org.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać :

imię, nazwisko, tytuł naukowy

datę urodzenia

adres miejsca pracy, adres do korespondencji

adres e-mail, numer telefonu

 

Program kursu

Prorgam_kursu_Monachium_1.JPG 

 Program_kursu_Monachium_2.JPG


2013-10-02 13:54:04
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne