Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Składka członkowska 2015 rok

 

Szanowni Państwo,

Cieszy nas bardzo coraz większy czynny udział członków Towarzystwa w działaniach PTF zarówno naukowych jak i edukacyjnych.  Cieszy również coraz większa liczba Lekarzy zapisujących się  do Towarzystwa. Zgodnie w decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PTF w Karpaczu w roku 2014 wysokość składki członkowskiej w roku 2015 i kolejnych podniesiona została z 50 do 100 złotych rocznie. Składka członkowska PTF  przez wiele lat pozostawała na niezmienionym poziomie. Mając na uwadze konieczność zapewnienia środków na bieżące wydatki Towarzystwa (utrzymanie siedziby, obsługa prawna,  wydawanie Przeglądu Flebologicznego, składki do UIP), wysokość składki członkowskiej PTF na rok 2015 i kolejne wynosić będzie zatem 100 złotych (zgodnie  uchwałą Walnego Zebrania). Jednocześnie, w trosce o dobro Towarzystwa, tych z Państwa którzy nie uregulowali składek za rok 2013 i 2014 rok uprzejmie prosimy o wpłacenie na konto Towarzystwa zaległości. 

 

Z wyrazami szacunku

 Prezes PTF dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

Sekretarz Generalny PTF Marcin Kucharzewski

Skarbnik PTF dr n. med. Włodzimerz Hendiger   


2016-02-13 23:46:44
 
Zarejestruj się

Wypełnij deklarację

Przegląd flebologiczny

Nowy Wydawca Przeglądu Flebologicznego

Przegląd flebologiczny

Znajdź lekarza


Wspierają nas

Jeśli chcesz poodzielić się informacją o ciekawym spotkaniu, konferencji, kursie lub publikacji - napisz na adres kontakt@ptf.org.pl
Interesujące wiadomości umieścimy w aktualnościach na stronie.
© Copyright 2012 Polskie Towarzystwo Flebologiczne