Stanowisko w sprawie artykułu w gazecie Fakt w dniu 21 listopada 2014r.

 

W związku z licznymi zapytaniami Pacjentów dotyczącymi treści prezentowanych w artykule opublikowanym w gazecie FAKT z dnia 21 listopada 2014r. oraz nadal są publikowane w innych gazetach (np. Dziennik Bałtycki),   odnoszącymi się do preparatu stosowanego w leczeniu chorób żył, Polskie Towarzystwo Flebologiczne oświadcza, że nie ma jakiegokolwiek związku z artykułem ani informacjami w nim zawartymi. Wymieniony z imienia i nazwiska lekarz nie jest też wg naszej wiedzy członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Nie jest nam również znane wymieniane w tekście Towarzystwo ds. Chorób Flebologicznych.

Polskie Towarzystwo Flebologiczne propaguje leczenie chorób układu żylnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i uważa za konieczne rozpowszechnianie jedynie tych informacji które oparte są o udokumentowane badania kliniczne oraz aktualne wytyczne postępowania.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek  


2015-05-09 12:45:38
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne