Walne Zgromadzenie Członków PTF

Szanowni Państwo.

 W imieniu Prezesa PTF zapraszamy serdecznie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  połączonym z wyborem nowego Zarządu Towarzystwa na kadencję 2015r.-2018r. oraz Prezesa Elekta na kadencję 2018r.-2020r..

Zebranie odbędzie się w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w Krakowie  w Operze Krakowskiej ul Lubicz 48 w sali kongresowej w dniu 12-06-2015r.

Godziny Zebrania : 
I termin 17.30
II termin 17.45

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTF

 1. Otwarcie  Walnego Zebrania Członków.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Wybranie Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

 5. Sprawozdanie Skarbnika Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 6. Wystąpienie Redaktora Naczelnego Przeglądu Flebologicznego.

 7. Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Flebologicznego dla dr Petera Neglena

 8. Informacja Prezesa PTF o zaplanowanych konferencjach i kursach na rok 2015

 9. Informacja Prezesa PTF o udziale członków PTF w Interdyscyplinarnym Komitecie ds. Flebologii UEMS

 10. Informacja Prezesa PTF na temat European College of Phlebology – głosowanie nad przystąpieniem PTF do European College of Phlebology

 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTF

 12. Wybory Prezesa Elekta PTF na kadencję 2018-2020

 13. Wybory Członków Zarządu PTF w Kadencji 2015-2018

 14. Wystąpienie nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego T. Zubilewicza (kadencja 2015-2018r.) 
 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.


2015-06-16 22:44:08
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne