Drogie Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2016 chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne Wam i Waszym bliskim, chwili odpoczynku, zadumy, radości wśród bliskich. 
Myślę, że rok 2015 dla naszego towarzystwa był pomyślny pod każdym względem: liczba konferencji krajowych i zagranicznych, wzrostem zainteresowania i frekwencji, ilości członków PTF. Niewątpliwie głównym sprawcą tych sukcesów był i jest Prezes elekt PTF Tomasz Urbanek. Również prężny rozwój zmienionego czasopisma naszego Towarzystwa Phlebological Review pod kierownictwem Mariana Simki jest niezwykle obiecujący, wymaga to dużo wysiłku nie tylko ze strony redaktora naczelnego ale i nas samych czyli zamieszczaniu jak największej ilości prac oryginalnych. 
Życzę Państwu i sobie aby nadchodzący 2016 rok również był pomyślny dla naszego Towarzystwa. Już w marcu 2016 spotkamy się na konferencji organizowanej przez Zbyszka Rybaka w Karpaczu, planowana jest też pod koniec roku konferencja z Amerykańskim Forum Żylnym w Krakowie organizowana przez Tomka Urbanka, ale to nie wszystko myślimy o systemie profesjonalnych szkoleń z różnych dziedzin flebologii organizowanych przez najbardziej doświadczone Ośrodki w Polsce. Chcemy wydać książkę pt. Flebologia. Wyzwań jest wiele, postaramy się im sprostać.

Z najlepszymi życzeniami

Tomasz Zubilewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  


2016-01-03 21:00:05
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne