Walne Zgromadzenie 2018r

SZANOWNI PAŃSTWO

CZŁONKIENIE I CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

 

Miejsce obrad

Lubelskie Centrum Konferencyjne,ul.  A. Grottgera 2, 20-029 Lublin

w trakcie IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w Lublinie

 

 
Plan Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

I termin 21 czerwca 2018, godz 18,15 (czwartek)

II termin 21 czerwca 2018, godz 18,30 (czwartek)

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTF.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Wybranie Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

 5. Sprawozdanie Skarbnika Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej

 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTF i Komisji Rewizyjnej

 8. Wystąpienie Redaktora Naczelnego Przeglądu Flebologicznego.

 9. Informacja Prezesa PTF prof. Tomasza Zubilewicza o zaplanowanych konferencjach i kursach na rok 2018

 10. Wybory Prezesa Elekta PTF na X kadencję 2021-2024

 11. Wybory Członków Zarządu PTF w X Kadencji 2018-2021

 12. Wybór Komisji Rewizyjnej PTF w X Kadencji 2018-2021

 13. Wystąpienie Prezesa PTF w kadencji 2018-2021r. prof. Tomasza Urbanka

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie obrad


2018-08-11 11:35:25
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne