Składki członkowskie PTF

Szanowni Państwo

Członkinie i Członkowie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Przypominamy o dokonaniu opłat zaległych składek członkowskich za poprzednie lata oraz za rok bieżacy.

Tylko osoby niezalegające z opłatami, tj. zaległość nie większa niż 2 lata, mogą brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, które odbędzie się w marcu br w Krynicy Zdrój, w trakcie dorocznego zjazdu PTF). Zebrane fundusze wykorzystwane są do realizowania opłat za siedzibę Towarzystwa, usługi księgowe i prawne.

Osoby mające dostęp do portalu PTF, mogą sprawdzić stan swojego "konta składkowego" bezpośrednio na stonie PTF. W razia wątpliwości lub problemów z zalogowaniem się proszę o kontakt na adres mail : kontakt@ptf.org.pl

Wysokość składek :

- do 2014 roku - 50 pln

- od 2015 roku - 100 pln

Sugerujemy dokonywanie opłat przelewem na kontro PTF: 79 1020 1042 0000 8102 0190 3707 PKO BP Oddział 4 w Warszawie,

Istnieje również mozliwość opłacenia składek bezpośrednio na miejscu w trakcie kongresu u Skarbnika PTF. 

 

Sekretarz Generalny PTF

Dr n.med. Marcin Kucharzewski

 


2017-09-09 18:18:15
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne