Walne Zgromadzenie 2017r

Szanowni Państwo

Członkinie i Członkowie PTF

Chciałbym Państwa poinformować o terminie i programie Walnego Zgromadzenia PTF, które odbędzie się 17 marca 2017 roku w Krynicy Zdrój w trakcie dorocznego zjazdu PTF.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej :

 

Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Data 17.03.2017

Godzina

termin I : 18,45

termin II : 19,00

  

Miejsce – Hotel „Czarny Potok” ; Krynica Zdrój

Zebranie w trakcie Konferencji Naukowo–Szkoleniowej w Krynicy Zdrój w dniach 17-19 marzec 2017r.

 

 

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie uczestników

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Wybór przewodniczącego zebrania

 4. Wybór komisji skrutacyjnej

 5. Wystąpienie Prezesa PTF – sprawozdanie z działalności Zarządu, projekty realizowane i zaplanowane.

 6. Wystąpienie Skarbnika PTF – sprawozdanie finansowe

 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa z działalności Zarządu

 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego

 9. Wystąpienie Redaktora Naczelnego Przeglądu Flebologicznego – informacja na temat czasopisma

 10. Wolne wnioski

 11. Zakończenie Zebrania

 

Z poważaniem

Sekretarz Generalny PTF

Marcin Kucharzewski 


2017-03-27 23:09:45
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne