Słowo od Prezesa

Katowice 12.04.2020

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

 

Minął kolejny rok działalności Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Rok 2019 kojarzyć się będzie wielu z nas z ważnym międzynarodowym wydarzeniem jakim była organizacja w Polsce Konferencji International Union of Phlebology w Krakowie w końcowych dniach sierpnia. W imieniu swoim, Organizatorów oraz PTF bardzo dziękuję Państwu za liczny udział w tym niewątpliwie ważnym dla polskiej Flebologii wydarzeniu. Dziękuję bardzo Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jak również brali udział w organizacji tej konferencji, dziękuje także Wykładowcom i Wszystkim, którzy zechcieli zgłosić i przedstawić swoje prace. W International Union of Phlebology Chapter Meeting w Krakowie wzięło udział 1310 osób, a w ciągu 3 dni spędzonych w salach Centrum Kongresowego mieliśmy okazje spotkać i poznać flebologów z ponad 70 krajów. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział i pomoc w organizacji konferencji UIP w Polsce, w Krakowie.

Rok 2019 to jednak nie tylko konferencja UIP. W ostatnich latach coraz więcej z Państwa włącza się aktywnie w kursy i szkolenia organizując aktywności edukacyjne mające afiliację PTF - informacja o nich zamieszczana była, jest i będzie na bieżąco na stronie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Bardzo dziękuję za zaangażowanie, pomysły i ich realizację. Wszystkie te działania składają się na niewątpliwie coraz wyższy poziom flebologii jako dyscypilny medycznej w naszym kraju. Wszystkim Państwu działającym na tym polu oraz pragnącym się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą składam wyrazy dużego szacunku i podziękowania. Specjalne podziękowania również dla Sekcji Limfologii PTF i jej Prezesa prof. Andrzeja Szuby jak również dla Organizatorów i Wykładowców Konferencji Flebologia Estetyczna. W roku 2019 mieliśmy okazję spotkać się na dwudniowej konferencji Flebologia Estetyczna i Lipedema. Po raz pierwszy w Polsce problem obrzęków tłuszczowych aż w tak obszerny sposób został przedstawiony i przedyskutowany z dużym udziałem gości zagranicznych.

Szanowni Państwo rok 2020 to kolejne wyzwania pojawiające się przed większością z nas, jak również przed Towarzystwem. Pierwszym i niewątpliwie zaskakującym nas wszystkich stała się epidemia, której ogromu jak i skutków kilka miesięcy temu nie umielibyśmy sobie najpewniej nawet wyobrazić. W momencie gdy piszę ten list, w większości miejsc w Polsce Flebolodzy zmuszeni byli zrezygnować z planowej działalności diagnostycznej i leczniczej, co dla wielu z nas generuje liczne problemy podobnie jak w wielu innych dyscyplinach i specjalnościach medycznych. Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia, mam nadzieje jak najszybszego powrotu do flebologii jaką znamy i jakiej życzyliby sobie liczni pacjenci, którzy oczekują na wysokospecjalistyczne leczenie w Państwa placówkach i gabinetach. Nikt z nas jednak najpewniej nie jest w stanie odpowiedzieć jednoznacznie dzisiaj na pytanie, kiedy będzie to jednak możliwe.

Panująca epidemia ma i niestety może mieć wpływ na szereg aktywności zaplanowanych w ramach działalności PTF w 2020 roku. Z powodu epidemii COVID 19 z Kwietnia na pierwszy tydzień września 2020 przeniesiona została konferencja limfologiczna we Wrocławiu organizowana przez prof. Andrzeja Szubę i Sekcje Limfologii PTF. W dniach 11-13 Września 2020 planowana jest konferencja „Flebologia na Kalatówkach” – czy będzie ona będzie ona możliwa do zorganizowania poinformujemy Państwa w okresie późniejszym. Zależeć to będzie niewątpliwie do sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Kolejne planowane wydarzenie to Konferencja Flebologia Estetyczna w dniu 7 Listopada 2020 w Warszawie. W ponad miesiąc po Flebologii Estetycznej w dniach 11-12 Grudnia 2020 chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne cykliczne spotkanie – International Symposium on Venous Interventions w Krakowie. Tegoroczny temat to leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, a więc bardziej zaawansowanych przypadków przewlekłych chorób żył. Mając nadzieję na spotkanie z Państwem na tych konferencjach, w chwili obecnej jesteśmy jednak zobowiązani do uzależnienia ich organizacji od dalszych losów panującej epidemii COVID 19. Z tego powodu będziemy informować Państwa na bieżąco o tym czy wymienione powyżej wydarzenia będą mogły się odbyć.

Mając nadzieję na jak najszybsze wygaśniecie w Polsce i na świecie pandemii COVID -19 chciałbym Państwu przypomnieć również o czasopiśmie naszego Towarzystwa – Przeglądzie Flebologicznym. Zapraszamy Państwa serdecznie do nadsyłania prac i dzielenia się swoimi obserwacjami, wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy Państwa do współpracy na łamach Przeglądu Flebologicznego.

Kolejnym obszarem, w którym chciałbym Państwa zachęcić do szerszej współpracy jest organizacja w Polsce ośrodków jak i systemu szkoleń wg propozycji afiliowanego przy UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów) komitetu ds. Flebologii (Multidisciplinary Joint Committee on Phlebology). Informacje na temat tego projektu znajdziecie Państwo na stronie PTF w informacjach na temat europejskiego systemu szkolenia. Równocześnie jeszcze raz dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom prowadzącym szkolenia w zakresie flebologii w naszym kraju. Mam nadzieję że w przyszłości uda się, także w Polsce, stworzyć system edukacji odpowiadający wymogom proponowanym przez European Board in Phlebology oraz Multidisciplinary Joint Committee on Phlebology. Zgodnie z projektem, proponowanym zakończeniem powyższego szkolenia byłby europejski egzamin – European Board Exam in Phlebology – bliższe szczegóły dostępne na stronie PTF oraz w dokumencie MJC, do którego link znajdziecie Państwo w zakładce szkolenia.

Na koniec jeszcze jedno zaproszenie, dotyczące wydarzenia zaplanowanego na rok 2021. W dniach 10-12 czerwca 2021 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach planujemy organizację Miedzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Kongres połączony będzie z obchodami 30 lecia PTF przypadającymi właśnie w przyszłym roku. Powołanie do życia Towarzystwa właśnie w Katowicach, równocześnie miejscu jego stałej siedziby, jak również, przypadający na rok 2021 koniec kadencji obecnego Zarządu i prezesa skłaniają do organizacji tego kongresu właśnie w Katowicach. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Życząc wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie panującej pandemii, składam jeszcze raz serdeczne podziękowania Wszystkim włączającym się aktywnie w prace PTF. Wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa Flebologicznego życzę wytrwałości i powodzenia w realizacji swoich planów oraz możliwości ich realizacji.

Z najlepszymi życzeniami

 

Prof. Tomasz Urbanek

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

 

 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne