Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Sekcja Limfologii PTF

Szanowni Państwo,

W związku z powołaniem uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Sekcji Limfologii PTF, w trakcie czerwcowego kongresu Kongresu PTF w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Secji. Przewodniczacym Sekcji Limfologicznej został prof. Andrzej Szuba.

Mamy nadzieję, że Sekcja Limfologiczna PTF stanie się forum gromadzącym szerokie grono przedstawicieli zawodów medycznych, których wspólna praca będzie skutkować poprawą sytuacji pacjentów z chorobami układu limfatycznego. Zapraszamy do udziału w sekcji lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i fizykoterapeutów. Celem powstałej sekcji jest powstanie platformy informacyjnej i edukacyjnej propagującej zasady prawidłowej opieki nad chorymi z chorobami układu limfatycznego jak i również działania mające na celu zmianę obowiązującego stanu prawnego w zakresie dostępności tej grupy chorych do odpowiedniej opieki medycznej. Jednym z celów jest planowanie, prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się bezpośrednio diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z obrzękami limfatycznymi. Sekcja zajmie się też standaryzacją szkoleń lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Podejmiemy też rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy finansowania przez NFZ materiałów kompresyjnych i leczenia chorych z obrzękami limfatycznymi. W celu określenia realnego zapotrzebowania na działalność leczniczą w zakresie limfologii rozpoczniemy tworzenie krajowego rejestru chorych. Niezależnie od działalności oświatowo-leczniczej pragniemy włączyć się aktywnie w programy badawcze wykorzystując krajowe centra naukowe oraz nasze kontakty z jednostkami europejskimi i amerykańskimi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w ramach obecnych i przyszłych działań naszej sekcji.

 

Prof. dr hab. Andrzej Szuba

Przewodniczący Sekcji Limfologii

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Email: szubaa@yahoo.com

Zarejestruj się

Wypełnij deklarację

Przegląd flebologiczny

Nowy Wydawca Przeglądu Flebologicznego

Przegląd flebologiczny

Znajdź lekarza


Wspierają nas

Jeśli chcesz poodzielić się informacją o ciekawym spotkaniu, konferencji, kursie lub publikacji - napisz na adres kontakt@ptf.org.pl
Interesujące wiadomości umieścimy w aktualnościach na stronie.
© Copyright 2012 Polskie Towarzystwo Flebologiczne