Grant naukowy im. Profesora Andrzeja Cencory

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Andrzeja Cencory

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Andrzeja Cencory przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia młodym lekarzom zajmującym się flebologią. 

O grant mogą ubiegac się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  i niezalegającymi z opłacaniem składek oraz w wieku do 39 roku życia włącznie.

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Nazwa kongresu, którego dotyczy konkurs na grant im Prof. Andrzeja Cencory będzie corocznie proponowana przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

Założeniem projektu jest udział młodych polskich flebologów w kongresie o wysokim poziomie merytorycznym w dziedzinie flebologii.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu.

 

Rok 2013

Nazwa kongresu: 14th meeting of the European Venous Forum, Belgrad, Serbia27-30 Czerwca

Liczba miejsc: 2

 Zwyciężcy

Agnieszka Święszek

Jan Kęsik 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne