Informacje o opłatach certyfikacyjnych

Informacja na temat opłat za rozpatrzenie wniosku o przyznanie certyfikatu PTF

oraz opłat za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu.

 

 

 

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku (aplikacja składana po raz pierwszy,

dla osób które dotychczas nie uzyskały certyfikatu)   .................................................................... - 250 zł

 

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu o kolejne 2 lata  .......................... - 150 zł

 

 

 

 

Należną kwotę za rozpatrzenie wniosku należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (numer konta dostępny na stronie internetowej)

z tytułem wpłaty - certyfikat PTF.

 

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Towarzystwo nie zwraca wpłaconej kwoty za rozpatrzenie wniosku. 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne