Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Miejsce: Lublin, Polska

Termin: 2020-11-06 - 2020-11-06

Organizator: Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 uprzejmie informujemy, że Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, który był pierwotnie planowany w dniach 4-6 czerwca 2020 r. w Lublinie będzie miał formułę jednodniowego spotkania „hybrydowego”. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dnia 06.11.2020 roku i będzie połączone z Walnym Zgromadzeniem PTA. Zgodnie z przepisami Głównego Inspektora Sanitarnego lokalizacja spotkania umożliwia aktywne uczestnictwo 100 osób na miejscu oraz dla pozostałych zainteresowanych poprzez transmisję online.

Naszym głównym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników i wystawców. Dostosujemy sposób prowadzenia wydarzenia, tak aby można było zastosować zalecane środki zachowawcze. Polska tak jak wiele krajów powoli odchodzi od obostrzeń, jednakże sytuacja zmienia się regularnie. Monitorujemy najlepsze praktyki międzynarodowe i oczywiście będziemy przestrzegać oficjalnych zaleceń co w sytuacji pojawienia się drugiej fali zachorowań i ponownego wprowadzenia wcześniejszych obostrzeń może spowodować wprowadzenie zmian do przyjętej formy konferencji.

Zapewniamy, aby niezależnie od sytuacji epidemiologicznej wydarzenie było dostępne dla zainteresowanych uczestników w formie transmisji online.

Spotkanie to będzie podsumowaniem dwuletniej kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, która jak mam nadzieję przebiegła z ważnymi dla naszego środowiska wydarzeniami i istotnie przyczyniła się do rozwoju tej interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się specjalności.

Podczas Kongresu planujemy kilka sesji naukowo-szkoleniowych dotyczących postępów w leczeniu chorób naczyń oraz ogłoszenie listy laureatów I, II i III nagrody im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.

Liczę, że skrócony z obiektywnych powodów program naukowy spotka się z Państwa uznaniem.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. med. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

 

 

Rejestracja iszczegółowe informacje o Kongresie

pta2020.skolamed.plZnajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne