VI Konferencja „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”.

Miejsce: on-line

Termin: 2022-03-11 - 2022-03-12

Organizator:

naczyniowkas1.jpg

VI KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
POWIKŁANIA W CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ENDOWASKULARNEJ

 
Pierwsze dwie dekady 21. wieku to niezwykle dynamiczny rozwój nowych, nowatorskich metod leczenia chorób układu naczyniowego. Nowe techniki, nowe technologie, nowe metody leczenia farmakologicznego i postępowania okołooperacyjnego pozwoliły ratować chorych nawet w niezwykle trudnych i skomplikowanych sytuacjach, jednak nie były wolne od powikłań. Taka jest cena postępu. Pandemia Sars-Cov2 gwałtownie zmieniła sytuacje naszych pacjentów i nas ale również w tej niezwykle trudnej sytuacji i braku możliwości bezpośrednich kontaktów oraz utrudnionego dostępu do sal zabiegowych, musimy myśleć o konieczności dbania o rozwój nauki i możliwość wymiany doświadczeń.

Dlatego niezwykle serdecznie pragniemy zaprosić lekarzy różnych specjalności zajmujących się chorobami naczyniowymi jak również rezydentów i pielęgniarki do aktywnego udziału w VI konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”. Oczywiście równie serdecznie zapraszamy producentów sprzętu medycznego i firm farmaceutycznych, bez których nie ma postępu w medycynie.

Będzie możliwość zaprezentowania nowości i wyników dotychczasowych doświadczeń w leczeniu chorób naczyniowych. Powikłania są i będą atrybutem postępu, ale wymiana doświadczeń pozwala na zmniejszenie ryzyka w tych niezwykle trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach.

Konferencja odbędzie się w dniach 11, 12 marca 2022 w formie hybrydowej. Wykładowców i Przewodniczących sesji serdecznie zapraszamy do wygłoszenia prezentacji lub poprowadzenia sesji do studia, które będzie zlokalizowane w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału on-line.
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. med. Walerian Staszkiewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr med. Włodzimierz Hendiger

 

STRONA konferencji VI Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej (naczyniowka.pl)Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne