IV Konferecja Limfologiczna - Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023

Miejsce: Novotel Wrocław Centrum

Termin: 2023-03-24 - 2023-03-25

Organizator: Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

baner_limfa_2023m.jpg

Sekcja Limfologiczna PTF organizuje kolejną, IV Konferecję Limfologiczną: „Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023”.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym we Wrocławiu 24-25 marca 2023.

Tematyka konferencji obejmie aktualne informacje na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych i tłuszczowych.

Zaproszeni wybitni eksperci krajowi i zagraniczni podzielą się najnowszymi informacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych u dorosłych i dzieci oraz obrzęków tłuszczowych.

Będziemy mieli okazję poznać najnowsze odkrycia w genetyce obrzęków limfatycznych i ich wpływ na wybór terapii, a także zapoznać się z nowymi możliwościami terapii obrzęków.

Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych będą między innym: 

Francesco Boccardo,

Pinar Borman,

Hakan Brorson,

Evangelos Dimakakos,

Joseph Harfousche,  

Sandro Michelini,

Christine Moffat,

Arun Rekha,

Wiliam Reppici,

Stanley Rockson, ,

FranzJoseph Schingale.

Planujemy również krótkie prezentacje polskich ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem obrzęków limfatycznych.

W trakcie konferencji będą organizowane między innymi warsztaty kompresjoterapii, podstaw drenażu limfatycznego, diety ketogennej, limfografii ICG.

Wykłady w języku ngielskim będą tłumaczone na język polski. 


Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalizacji, którzy są zainteresowani tematyką limfologii oraz do fizjoterapeutów, rehabilitantów a także personelu pielęgniarskiego.

 

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Andrzej Szuba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i NaukowegoZnajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne