II Konferencja Postępy terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej

Miejsce: Warszawa

Termin: 2013-11-29 - 2013-11-30

Organizator: Viamedica

Zapraszamy do uczestnictwa w II Konferencji „Postępy Terapii Przeciwkrzepliwej i Przeciwpłytkowej”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2013 roku w Warszawie. Omawiane w ramach obrad interdyscyplinarne zagadnienia są adresowane do szerokiego grona specjalistów składającego się z angiologów, kardiologów, flebologów, chirurgów naczyniowych, internistów, ortopedów, lekarzy rodzinnych, neurologów, pneumonologów, onkologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych przedstawioną na wstępie problematyką. W programie między innymi:

  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe 2013

  • Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe — nowe wskazania na dzisiaj, obszary badań na jutro…

  • Leki przeciwpłytkowe w prewencji pierwotnej

  • Postępy w diagnostyce i terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział zaowocuje wymiernymi korzyściami związanymi z poprawą standardów terapii, poszerzeniem wiedzy dotyczącej postępowania w wypadku wystąpienia powikłań terapii.Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne