Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Miejsce: Kraków, Opera Krakowska

Termin: 2015-06-11 - 2015-06-13

Organizator: Polskie Towarzystwo Flebologiczne

 flebologia2015_baner_m.png

Doroczne spotkanie : Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego; Kraków - 11-13 czerwca 2015r  

Zapraszamy do czynnego udziału i nadsyłania streszczeń!

 

Termin nadsyłania streszczeń : 31 marca 2015r na adres email: kontakt@ptf.org.pl

Streszczenie powinno zawierać :

  • Tytuł pracy
  • Imię i nazwisko autora(-ów)
  • Nazwa ośrodka skąd praca pochodzi
  • dodatkowo prosimu o podania numeru telefonu, adresu głównego autora (również adresu email)  celem umożliwienia korespondencji.

 

 

Strona konferencji : www.flebologia2015.pl Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne