IV Konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”

Miejsce: Hotelu Sofitel Victoria; Warszawa

Termin: 2017-03-09 - 2017-03-11

Organizator: Klinika Chirurgii Naczyniowej I Angiologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital Bielański, Warszawa

 powikla_w_chir_nacz_2017m.jpg

 

Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej

Szanowni Państwo,

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w IV Konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej” w dniach 9-11 marca 2017 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, więc serdecznie zapraszamy lekarzy różnych
specjalności zajmujących się leczeniem chorób układu naczyniowego.

W społeczeństwach europejskich obserwujemy stały wzrost liczby pacjentów z chorobami naczyń wymagających interwencji zabiegowych. Są to procedury ratujące przed kalectwem, a w wielu sytuacjach ratujące życie. Nowe rozwiązania techniczne, nowe opcje terapeutyczne często wykraczają poza przyjęte zalecenia czy rekomendacje, ale nadal część powikłań, wtórnych interwencji zabiegowych jest duża, a odległe wyniki leczenia zabiegowego są niezadawalające.
Postęp w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej dokonuje się zarówno poprzez badania wieloośrodkowe
jak również poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu najtrudniejszych sytuacji klinicznych.

Zachęcamy do przygotowania i przedstawienia własnych interesujących doświadczeń klinicznych.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie ważnym i ciekawym spotkaniem dla lekarzy wielu specjalności tworzących „medycynę naczyniową”.Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz                    Dr n. med. Włodzimierz Hendiger

                                  Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne