Choroby Naczyń - Cykl Konferencji dla Lekarza Praktyka

Miejsce: Hotel Altus Presige ul. Uniwersytecka 13, Katowice

Termin: 2017-05-12 - 2017-05-12

Organizator: Via Medica,

Zapraszamy do udziału w konferencji „Choroby naczyń — cykl konferencji dla lekarza praktyka”.


Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania będą między innymi: profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu tętniczego oraz układu żylnego. Każda organizowana przez nas konferencja z powyższego cyklu jest unikatowym wydarzeniem, dzięki któremu będą mogli Państwo poszerzyć już posiadaną wiedzę medyczną z dziedziny angiologii, jak i podyskutować na interesujące tematy proponowane w programie ramowym. 

13.00–14.15 SESJA I. UKŁAD TĘTNICZY I
13.00–13.15 1. Podstawy diagnostyki układu tętniczego, diagnostyka zaawansowana — kiedy jaka metoda?
dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw.
13.15–13.30 2. Leczenie zachowawcze miażdżycy tętnic kończyn dolnych przed i po zabiegu
dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw.
13.30–13.45 3. Współczesne możliwości zabiegów wewnątrznaczyniowych
dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw.
13.45–14.00 4. Miejsce klasycznej chirurgii naczyń
prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
14.00–14.15 5. Pytania i odpowiedzi
14.15–15.30 SESJA II. UKŁAD TĘTNICZY II
14.15–14.30 1. Diagnostyka i leczenie zwężeń tętnic szyjnych — zasady postępowania
prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
14.30–14.45 2. Tętniaki tętnicy głównej — diagnostyka, leczenie, postępowanie pooperacyjne
prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
14.45–15.00 3. Ostre stany w chirurgii naczyń — postępowanie
prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
15.00–15.15 4. Profilaktyka chorób naczyń — układ tętniczy
dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw.
15.15–15.30 5. Pytania i odpowiedzi
15.30–16.00 Przerwa na kawę
16.00–17.15 SESJA III. UKŁAD ŻYLNY I
16.00–16.15 1. Podstawy diagnostyki układu żylnego w PCHŻ
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
16.15–16.30 2. Leczenie zachowawcze PCHŻ, farmakoterapia, kompresjoterapia — czy warto?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
16.30–16.45 3. Metody zabiegowe w PCHŻ — którą wybrać?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
16.45–17.00 4. Profilaktyka PCHŻ — aktualne wytyczne
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
17.00–17.15 5. Pytania i odpowiedzi - dyskusja
17.15–17.35 Sesja satelitarna firmy Bayer.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

 

Postępowanie z pacjentami z ryzykiem nawrotu ŻChZZ na przykładzie rywaroksabanu

 

17.35–17.45 Przerwa
17.45–19.00 sesja IV Układ żylny II
17.45–18.00 1. Podstawy diagnostyki ŻCHZZ
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
18.00–18.15 2. Leczenie zachowawcze — jak i kiedy? Aktualne wytyczne
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
18.15–18.30 3. Możliwości zabiegowe w ostrej i przewlekłej zakrzepicy żylnej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
18.30–18.45 4. Profilaktyka ŻCHZZ
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
18.45–19.00 5. Pytania i odpowiedziZnajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne