XII Polskie Dni Naczyniowe, kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych ; 40 lat Chirurgii w Katowicach-Ochojcu

Miejsce: Sala Rady Wydziału Lekarskiego ; Katowice, ul. Medyków 18

Termin: 2017-09-16 - 2017-09-16

Organizator:

XII Polskie Dni Naczyniowe

kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych

40 lat Chirurgii Naczyniowej w Katowicach-Ochojcu

 

W dniu 16 września 2017 roku odbędą się XII Polskie Dni Naczyniowe, tradycyjnie w Sali Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18.

W czerwcu 1976 roku doc. Roman Adamczyk wykonał pierwszy zabieg naczyniowy w Katowicach-Ochojcu, zatem mija już 40 lat odkąd ruszyła „Ochojecka Chirurgia z Naczyniami”.

Powołana Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń rozpoczęła swoją działalność. Docent Roman Adamczyk był człowiekiem czynu, dobrał zatem zespół młodych, bardzo ambitnych lekarzy chcących specjalizować się w trudnej dziedzinie chirurgii, jaką jest chirurgia naczyniowa.

W latach 1976—1988 do chwili śmierci doc. Romana Adamczyka, został wyszkolony znakomity zespół chirurgów naczyniowych, kontynuujący do dziś jego dzieło.

W latach 1988—1991 pełniącym obowiązki Ordynatora był doktor a od roku 1991 dr hab. Lech Cierpka. W roku 1991 w drodze postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyń został powołany prof. Krzysztof Ziaja.

Znakomitym 48-osobowym zespołem pielęgniarskim kierowały: mgr Jadwiga Bryjak, Magdalena Wąsińska, a od roku 1997 mgr Mariola Sznapka. Zespół Katedry legitymuje się najwyższym w szpitalu odsetkiem pielęgniarek z wyższym wykształceniem. Trzynastoosobowym zespołem instrumentariuszek kierowała: Zofia Borowczyk, a od roku 1998 Dorota Sojka. W sekretariacie Kliniki zawsze była obecna pani Joanna Klimek, Gabriela Czempiel, Honorata Niżnik i Małgorzata Kondel.

Profesor Lech Cierpka prowadzi Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantologii SUM, a prof. Marek Motyka Katedrę i Klinikę Chirurgii Naczyniowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM.

Od początku istnienia Kliniki stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 6 pracowników, natomiast stopień naukowy doktora nauk medycznych 48.

Profesor Maciej Zaniewski kieruje Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratrów w Krakowie, docent Damian Ziaja organizuje Pododdział Chirurgii Naczyniowej o profilu onkologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym w Katowicach. Docenci Tomasz Urbanek i Wacław Kuczmik wdrożyli postępowanie o nadanie im tytułu profesora.

W roku 2003 Katedra jako pierwsza w Polsce przejęła Zakład Radiologii Zabiegowej, jako jej integralną część oraz od roku 1998 — 14 łóżkowy OIOM z 6 stanowiskami respiratorowymi.

Wszystko to umożliwia wykonywanie przez zespół chirurgów naczyniowych pełnego zakresu zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych na aorcie oraz wszystkich naczyniach obwodowych.

Zapraszam do Katowic, do udziału w XII Polskich Dniach Naczyniowych, mając nadzieję na przynoszące wiele doznań naukowych, jak i miłe towarzysko spotkanie.

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja

 

Szczegółowe informacje, rejestracja oraz program na stronie: http://www.dninaczyniowe.viamedica.pl/Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne