Przedłużenie certyfikatu PTF - punktacja

Liczba wymaganych punktów:

 • w celu przedłużenia certyfikatu konieczne jest uzyskanie minimum 10 punktów w okresie 24 miesięcy od uzyskania certyfikatu PTF

Punktacja:

 • udział w jednodniowej konferencji/wykładzie o tematyce flebologicznej 2 pkt
 • udział w konferencji krajowej o tematyce flebologicznej (konferencja >1 dzień)
  • udział bierny 4 pkt.
  • udział czynny (zgłoszenie i przedstawienie pracy) 8 pkt
 • udział w konferencji/kongresie zagranicznym (o tematyce flebologicznej)
  • udział bierny 5 pkt
  • udział czynny 10 pkt
 • zorganizowanie konferencji o tematyce flebologicznej 15 pkt
 • udział w kursie, szkoleniu krajowym 4 pkt
 • udział w kursie, szkoleniu zagranicznym 6 pkt
 • wykładowca na kursach z dziedziny flebologii 10 pkt
 • staż szkoleniowy w dziedzinie flebologii 6 pkt
 • prenumerata czasopisma związanego tematycznie z flebologią 2 pkt
  (dotyczy czasopisma innego niż dostępny dla wszystkich aktywnych członków PTF Przegląd Flebologiczny)
 • opublikowanie pracy z dziedziny flebologii w czasopiśmie krajowym 8 pkt
 • opublikowanie pracy z dziedziny flebologii w czasopiśmie zagranicznym 10 pkt
 • redakcja podręcznika, książki 20 pkt
 • autor, współautor rozdziału w książce/podręczniku 8 pkt
 • inne osiągnięcia - punktowane indywidualnie

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne