Wykaz dokumentów wymaganych do przedłużenia certyfikatu PTF

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłużenia certyfikatu
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 • wniosek o przedłużenie certyfikatu stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu
 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w dziedzinie flebologii w okresie ostatnich dwóch lat (odbyte staże, specjalizacje, szkolenie w ośrodkach flebologicznych, zdobyte doświadczenia)
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy, staże w okresie od otrzymania certyfikatu (ostatnich 2 lat)
 • udokumentowany udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych z dziedziny flebologii (w okresie od otrzymania certyfikatu - ostatnich 2 lat)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 • oświadczenie o ważności prawa wykonywania zawodu – załącznik nr 4
 • oświadczenie o akceptacji regulaminu – załącznik nr 5
 • potwierdzenie dokonania przelewu na konto Polskiego Towarzystwa Flebologicznego z tytułem przelewu – Certyfikat PTF

 

O ile dostępne, do wniosku należy dołączyć również:

 • wykaz prac przedstawionych na konferencjach/kongresach w okresie od uzyskania certyfikatu
 • opublikowane lub zgłoszone do redakcji czasopism prace naukowe
 • opis działalności organizacyjnej

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne