Wzór certyfikatu PTF

Miejscowość……….. Data …………

Polskie Towarzystwo Flebologiczne

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

 

 

 

 

 

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

 

Polskie Towarzystwo Flebologiczne po rozpatrzeniu nadesłanej aplikacji w oparciu o

przeprowadzoną ocenę dotychczasowych osiągnięć i doświadczenia zawodowego przyznaje

 

………………………………………………………………………………….

imię nazwisko

 

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego   nr ………………..

 

 

 

 

Certyfikat jest potwierdzeniem uznania przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne wiedzy i doświadczenia diagnostyczno - terapeutycznego lek. med. ……………………………… w zakresie flebologii .

 

 

 

Certyfikat traci ważność w ..... roku .

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej                                                                                            Prezes PTF

 

 

 

 

Członkowie :                                                                                                                              Sekretarz PTF

 

 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne