Granty wyjazdowe (edukacyjne) i naukowe 2024

Granty wyjazdowe (edukacyjne) i Naukowe

Polskie Towarzystwo Flebologiczne przyznaje granty edukacyjne z przeznaczeniem na udział w konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Granty te przyznawane są w zależności od dostępności środków możliwych do wykorzystania na cele edukacyjne związane z wyjazdem polskich flebologów na konferencje zarówno w Polsce jak i za granicą. Informacje o dostępnych grantach umieszczane są na stronie PTF na bieżąco wraz z ogłoszeniem o terminie aplikacji w celu uzyskania tego rodzaju grantu.

W ramach dostępnych i pozyskiwanych środków możliwe jest również przyznawanie grantów zarówno edukacyjnych, jak i naukowych przy współpracy z innymi podmiotami wspierającymi Polskie Towarzystwo Flebologiczne w realizacji jego celów statutowych (w tym Firmami działającymi w obszarze zainteresowań flebologii). W przypadku pozyskania tego rodzaju środków informacja o grantach zarówno edukacyjnych jak i naukowych zamieszczana jest na bieżąco na stronie PTF wraz z terminem i warunkami aplikacji.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, jak i tytuły honorowego członka PTF przyznawane są zgodnie z decyzjami i uchwałami Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego a informacja o nich zamieszczana jest na stronie Towarzystwa

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

REGULAMIN

ROK 2024

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia jak również rozwoju naukowego lekarzom zajmującym się flebologią. 

O grant mogą ubiegać się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  oraz niezalegający z opłacaniem składek,  w wieku do 45 roku życia włącznie.

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Założeniem projektu jest czynny udział polskich flebologów w kongresie w dziedzinie flebologii o wysokim poziomie merytorycznym, o zasięgu międzynarodowym.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu. Grant w całości finansowany jest ze środków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Przyjmowanie aplikacji o uzyskanie grantu naukowego PTF odbywa się w dwóch turach: Sesja zimowa – zgłaszanie wniosków do 1 Lutego, Sesja letnia, Zgłaszanie wniosków do 1 Sierpnia każdego roku 

W trosce o rozwój naukowy członków PTF, Zarząd  Polskiego Towarzystwo Flebologicznego podjął uchwałę o przyznaniu w roku 2024 dwóch grantów w kwocie 5000 zł (kwota przyznanego grantu obejmuje podatek) w tym jednego w sesji zimowej oraz jednego gratu w sesji letniej.

Aplikacje składać należy na adres mailowy kontakt@ptf.org.pl.

Decyzję o przyznaniu grantu dotyczące czynnego udziału w kongresach międzynarodowych (zgłoszenie i wygłoszenie pracy) podejmuje Zarząd PTF po rozpatrzeniu zgłoszonych kandydatur.  

 Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek o przyznanie grantu  (załącznik 1)

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2)

3. Oświadczenie dotyczące prawa wykonywania zawodu (załącznik 3)

4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w PTF  (załącznik 4)

5, Oświadczenie o akceptacji regulaminu (załącznik 5)

6. Życiorys z krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej (załącznik 6) 

7. Nazwa kongresu, na który planowany jest wyjazd oraz nazwa zgłoszonej pracy oraz informację o jej przyjęciu do wygłoszenia   (załącznik 7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o składania aplikacji na zamieszczonych w załączniku formularzach

Termin składania aplikacji mija : 

w sesji zimowej 1 lutego 2024 roku,

w sesji letnie 1 sierpnia 2024 roku             

 

 Zapraszamy 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne