Konferencja Expert Venous Management

 

Leczenie uciskowe

Konsensus - wskazania i przeciwwskazania do leczenia uciskowego

Webinaria, szkolenia internetowe

Międzynarodowy Grant Edukacyjny dla młodych Flebologów

 

Data składania wniosków - 31 lipca 2020r., wnioski młodych ambitnych lekarzy z Polski są  mile widziane.

Słowo od Prezesa

Szanowni Państwo, wraz z nowymi wyzwaniami jakie wszystkich nas czekają po wakacyjnym wypoczynku chciałbym przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących naszych planów i już realizowanych projektów.

Sekcja Limfologii PTF

Multimedia

Informacja na temat Europejskiego Systemu Szkolenia we Flebologii

Szanowni Państwo, zróżnicowane systemy szkolenia we flebologii a niejednokrotnie ich brak uzasadniają zaproponowanie na terenie Unii Europejskiej zunifikowanego systemu szkoleń w tej dziedzinie....

Zgody na zabiegi flebologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z formularzami zgody na zabiegi flebologiczne  


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne