Informacja na temat Europejskiego Systemu Szkolenia we Flebologii

Informacja na temat Europejskiego Systemu Szkolenia we Flebologii

 

Szanowni Państwo, zróżnicowane systemy szkolenia we flebologii a niejednokrotnie ich brak uzasadniają zaproponowanie na terenie Unii Europejskiej zunifikowanego systemu szkoleń w tej dziedzinie. Zgodnie z ustaleniami UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów) flebologia nie została wpisana na listę specjalizacji, niemniej została wyróżniona jako osobna dyscyplina medyczna.

Specjalizacja z flebologii jest w chwili obecnej dostępna jedynie w nielicznych krajach. Obecnie istniejące różnice w zakresie szkolenia oraz systemów opieki zdrowotnej, jak również niezwykle interdysplinarny charakter wiedzy flebologicznej (w niektórych krajach jest to specjalizacja osiągalna po specjalizacji podstawowej) sprawiają że brak jest w chwili obecnej możliwości wprowadzenia specjalizacji z flebologii, jako kolejnej specjalizacji akceptowanej i realizowanej w ten sam sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z drugiej strony coraz większa rozpoznawalnoś

flebologii jak również wyróżnienie flebologii jako dyscypliny medycznej przez UEMS skłania do podjęcia działań mających na celu unifikację sposobu szkolenia we flebologii w Europie. W oparciu o te założenia, UEMS powołał Multidisciplinary Join Committee on Phlebology (MJC) w ramach którego ukonstytuował się European Board of Phlebology. Celem powyższego komitetu było zaproponowanie zarówno curriculum wiedzy i umiejętności flebologicznych, jak i i zaproponowanie kryteriów szkolenia we flebologii. Po kilkumiesięcznych dyskusjach członkowie komitetu zrzeszającego przedstawicieli wszystkich krajów Unii Europejskiej zaproponowali dokument określający kryteria szkolenia oraz wymagania zarówno dla szkolących się, jak i dla ośrodków prowadzących szkolenie we flebologii. Dokument ten został zaaprobowany przez UEMS a pełny tekst dostępny jest na stronie UEMS w linku: https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0003/52518/UEMS-2017.33-European-Training-Requirements-Phlebology.pdf Skrót powyższych proponowanych wymagań został również w ostatnim okresie opublikowany w czasopiśmie International Angiology JJ. Guex, F. Mariani, Oscar Maleti, C. Hamel-Desnos, S. Vasdekis, I. Staelens, T. Urbanek, J. Traber, M. Vulsteke, L. Klitfod, A. Manshilha: European training requirements in phlebolology. International Angiology 2019 October; 38 (5): 345-64. Tekst tego artykułu znajdziecie Państwo na stronie czasopisma International Angiology – dostępny pdf do ściągnięcia dla indywidualnych użytkowników.

Proponowany przez MJC schemat szkolenia we flebologii zakłada szkolenie z flebologii w akredytowanych ośrodkach flebologicznych w dwuletnim cyklu szkoleń. Uzyskanie akredytacji ośrodka oraz osób szkolących możliwe jest poprzez złożenie wniosku akredytacyjnego do MJC oraz sekretarza European Board of Phleboloy dr Fabrizio Marianiego. Dwuletni cykl szkoleń składa się z poziomu 1 – szkolenia podstawowego – 12 miesięcy (może ulec skróceniu w przypadku niektórych specjalności klinicznych wymienionych w dokumencie) oraz poziomu 2 – szkolenia szczegółowego obejmującego poszczególne procedury zabiegowe (wymagane szkolenie 12 miesięczne). Ukończone szkolenie zgodnie z opublikowanymi wymogami (w tym dotyczącymi rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów) uprawniać będzie do przystąpienia do European Board Exam in Phlebology organizowanego przez European Board of Phlebology. Dokładne curriculum wymaganej wiedzy jak również liczby i rodzaju przeprowadzonych zabiegów w trakcie szkolenia znajdziecie Państwo w dokumencie dostępnym w linku jak wyżej.

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z załączonym dokumentem wymagań dotyczących zarówno szkolących jak i szkolących się we flebologii. Sądzę ze stworzone kryteria stanowią ważną próbe usystematyzowanie szkoleń we flebologii. Ośrodkiem szkolącym może zostać ośrodek spełniający kryteria zawarte w dokumencie po pozytywnej ocenie przez komisję akredytacyjną. Doda

należy w tym momencie że nie musi to być jeden gabinet, NZOZ lub tez szpital. Ze względu na wymogi dotyczące zabiegów i procedur z których wiele nie jest wykonywanych w szpitalach publicznych lub też jedynie w niektórych ośrodkach prywatnych, istnieje możliwość zgłoszenia jako European Training Centre in Phlebology ośrodka składającego się z kilku podmiotów zabezpieczających pełne szkolenie. Sądzę i mam nadzieje ze także w naszym kraju znajdziemy chętnych, którzy chcieliby tego rodzaju szkolenia poprowadzić. Pierwszym etapem zmierzającym do powstania systemu szkoleń zgodnie z proponowanymi kryteriami jest złożenie aplikacji przez ośrodki i szkolących, którzy chcieliby podjąc tego rodzaju wyzwanie.

Uprzejmie proszę Państwa o zapoznanie się z dokumentem wymogów koniecznych do spełnienia – w przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej aplikowania jako European Training Centre in Phlebology chętnie pomogę w przygotowaniu aplikacji i odpowiem na pojawiające się pytania. W przypadku pytań lub dalszego procedowania aplikacji, jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości, proszę zatem o kontakt mailowy na mój adres email: urbanek.tom@interia.pl

Członkami MJC on Phlebology z naszego kraju z ramienia Naczelnej Izby Lekarskiej są prof. Tomasz Zubliewicz oraz Tomasz Urbanek

Z wyrazami szacunkuTomasz Urbanek

Prezes PTF

Członek European Board in Phlebology


2020-04-09 18:31:03
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne