Sekcja Limfologii PTF

Koleżanki i Koledzy,

Z wielkim smutkiem informuję, że 8go listopada odszedł od nas profesor Waldemar Olszewski, nestor polskiej i światowej limfologii. Profesor Olszewski był pionierem mikrochirurgii naczyń limfatycznych i po raz pierwszy zastosował anastomozy limfatyczno- żylne w leczeniu obrzęków limfatycznych. Wprowadził benzylopenicylinę benzatynową do leczenia i profilaktyki zapaleń skóry u chorych z obrzękami limfatycznymi metodę, która obecnie jest stosowana na całym świecie. Prowadził badania nad fizjologią układu limfatycznego – odkrył spontaniczną aktywność skurczową naczyń limfatycznych i udowodnił, że przepływ chłonki zależy wyłącznie od rytmicznych skurczy naczyń limfatycznych. Pracował również nad patofizjologią obrzęków limfatycznych, między innymi stworzył jeden z pierwszych modeli zwierzęcych obrzęku limfatycznego, a w ostatnich latach wiele prac poświęcił hydromechanice płynu obrzękowego. Ostatnio opracował nową metodę leczenia obrzęków limfatycznych przy pomocy wszczepianych podskórnie drenów silikonowych. Profesor Olszewski był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, współpracował z ośrodkami naukowymi na całym świecie i do ostatnich chwil aktywnie pracował naukowo.

Z żalem żegnam profesora Olszewskiego, mojego nauczyciela i mentora i łączę się w bólu z Rodziną

Andrzej Szuba

Przewodniczący Sekcji Limfologii

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

Szanowni Państwo

W związku z powołaniem uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Sekcji Limfologii PTF, w trakcie czerwcowego kongresu Kongresu PTF w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Secji. Przewodniczacym Sekcji Limfologicznej został prof. Andrzej Szuba.

Mamy nadzieję, że Sekcja Limfologiczna PTF stanie się forum gromadzącym szerokie grono przedstawicieli zawodów medycznych, których wspólna praca będzie skutkować poprawą sytuacji pacjentów z chorobami układu limfatycznego. Zapraszamy do udziału w sekcji lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i fizykoterapeutów. Celem powstałej sekcji jest powstanie platformy informacyjnej i edukacyjnej propagującej zasady prawidłowej opieki nad chorymi z chorobami układu limfatycznego jak i również działania mające na celu zmianę obowiązującego stanu prawnego w zakresie dostępności tej grupy chorych do odpowiedniej opieki medycznej. Jednym z celów jest planowanie, prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się bezpośrednio diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z obrzękami limfatycznymi. Sekcja zajmie się też standaryzacją szkoleń lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Podejmiemy też rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy finansowania przez NFZ materiałów kompresyjnych i leczenia chorych z obrzękami limfatycznymi. W celu określenia realnego zapotrzebowania na działalność leczniczą w zakresie limfologii rozpoczniemy tworzenie krajowego rejestru chorych. Niezależnie od działalności oświatowo-leczniczej pragniemy włączyć się aktywnie w programy badawcze wykorzystując krajowe centra naukowe oraz nasze kontakty z jednostkami europejskimi i amerykańskimi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w ramach obecnych i przyszłych działań naszej sekcji.

 

Prof. dr hab. Andrzej Szuba

Przewodniczący Sekcji Limfologii

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 Email: szubaa@yahoo.com


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne