Złóż aplikację

Wypełnienie aplikacji nie jest powiązane z rejestracją użytkownika w serwisie ptf.org.pl.

Osoby, które wypełniły aplikację o członkostwo mogą równocześnie wypełnić formularz rejestracyjny użytkownika, ale jego akceptacja będzie dokonana dopiero po wypełnieniu standardowych warunków potrzebnych do zostania członkiem PTF.

Do uzyskania tytułu członka PTF należy nadesłać na wskazany adres następujące dokumenty:
1. Poprawnie wypełnioną deklarację członkowską z poparciem 2 aktywnych członków
2. Kopię dyplomu lekarskiego
3. Potwierdzenie dokonania opłaty rocznej

Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Z chwilą otrzymania członkowstwa zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutowych PTF.

Adres prywatny Miejsce pracybrak
nadzwyczajny
zwyczajny

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne