Granty wyjazdowe (edukacyjne) i naukowe

Granty wyjazdowe (edukacyjne) i Naukowe

Polskie Towarzystwo Flebologiczne przyznaje granty edukacyjne z przeznaczeniem na udział w konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Granty te przyznawane są w zależności od dostępności środków możliwych do wykorzystania na cele edukacyjne związane z wyjazdem polskich flebologów na konferencje zarówno w Polsce jak i za granicą. Informacje o dostępnych grantach umieszczane są na stronie PTF na bieżąco wraz z ogłoszeniem o terminie aplikacji w celu uzyskania tego rodzaju grantu.

W ramach dostępnych i pozyskiwanych środków możliwe jest również przyznawanie grantów zarówno edukacyjnych, jak i naukowych przy współpracy z innymi podmiotami wspierającymi Polskie Towarzystwo Flebologiczne w realizacji jego celów statutowych (w tym Firmami działającymi w obszarze zainteresowań flebologii). W przypadku pozyskania tego rodzaju środków informacja o grantach zarówno edukacyjnych jak i naukowych zamieszczana jest na bieżąco na stronie PTF wraz z terminem i warunkami aplikacji.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, jak i tytuły honorowego członka PTF przyznawane są zgodnie z decyzjami i uchwałami Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego a informacja o nich zamieszczana jest na stronie Towarzystwa


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne