Kronika PTF (przygotowana przez dr n.med. Tomasza Drążkiewicza)

1991

23 czerwiec

Katowice

Zebranie inicjacyjne i założycielskie Towarzystwa Flebologicznego.

Opracowanie statutu i wybór władz TF.

Pierwszym Prezesem TF został dr. n. med. Tomasz Drążkiewicz

19 listopad

Katowice

Wpisanie TF do Rejestru Sądowego Stowarzyszeń

17 grudzień

Katowice

Uzyskanie osobowości prawnej TF

Rejestracja Zarządu Głównego Towarzystwa

1992

12 marzec

Warszawa

Sympozjum Naukowe (flebologiczne) „Zespół Pozakrzepowy. Owrzodzenia podudzi”

18 maj

Katowice

1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

24 czerwiec

Katowice

Pierwszy Kurs Szkoleniowy

30 wrzesień

Katowice

Drugi Kurs Szkoleniowy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w trakcie którego zmieniono nazwę na Polskie Towarzystwo Flebologiczne

1993

23 kwiecień

Katowice

Trzeci Kurs Szkoleniowy

21 maj

Katowice

Zebranie ZG PTF w trakcie którego powołano "Przegląd Flebologiczny" - oficjalny organ PTF

5 czerwiec

Katowice

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

7 grudzień

Katowice

Inauguracyjne wydanie Przeglądu Flebologcznego (tom 1, zeszyt 1)

1994

29-30 czerwiec

 

I Kongres PTF

10 maj

 

4. Kurs Szkoleniowy „Skleroterapia”

1995

 

26 kwiecień

 

 

3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

1996

24-25 Kwiecień

 

4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Kompresjoterapia”

1997

27-29 kwiecień

Wrocław

 II. Kongres

12-13 wrzesień

Kołobrzeg

5. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Praktyczny Kurs Skleroterapii”

1998

12-14 marzec

Szklarska Poręba

6. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Diagnostyka Chorób Żył”

9-13 wrzesień

Sydney

XIII. Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Flebologicznej (UIP)

Przyjęcie PTF do UIP (10.09.1998)

1999

11-14 marzec

Szklarska Poręba

7. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Kompresjoterapia”

 

Bydgoszcz

Pierwsze Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne

10-12 czerwiec

Berlin

Pierwsze Niemiecko-Polskie Sympozjum Flebologiczne

2000

 

 

2-5 marzec

Szklarska Poręba

8. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Niewydolność żylna oraz jej powikłania u kobiet w ciąży”

23-25 maj

Warszawa

III. Kongres PTF

2001

1-4 marzec

Szklarska Poręba

9. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Metody Diagnostyki Laboratoryjnej Stosowane w PNŻ”

18-20 maj

Kołobrzeg

10. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Zastosowanie Techniki Zamrażania i Obliteracji w Leczeniu Żylaków”

 

Bydgoszcz

Drugie Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne

 

 

11. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

2002

1-3 marzec

Szklarska Poręba

12. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Zespół Pozakrzepowy”

2003

27 luty-2 marzec

Krynica

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Ulcus Cruris Venosum”

 

Bydgoszcz

3. Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne

20-23 czerwiec

Wrocław

IV. Kongres PTF

 

 

15. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

2004

4-7 marzec

Szklarska Poręba

16. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Kompresjoterapia. Leczenie Ran Przewlekłych”

25-27 czerwiec

Warszawa

5. Europejskie Forum Żylne (EVF)

2005

3-6 marzec

Krynica

17. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Współczesne trendy we flebologii”

10-11 czerwice

Bydgoszcz

4. Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne

2006

9-12 marzec

Szklarska Poręba

18. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Niewydolność żylna i limfatyczna i ŻChZZ u kobiet ciężarnych”

27 kwiecień

Kraków

1. Krakowskie Międzynarodowe Warsztaty Flebologiczne „Postępy Flebologii 2006”

1-3 czerwiec

Bydgoszcz

V. Kongres PTF

2007

1-3 marzec

Szczyrk

19. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Flebologia XXI wieku”

19 kwiecień

Kraków

2. Krakowskie Międzynarodowe Warsztaty Flebologiczne „Postępy Flebologii 2007”

maj

Bydgoszcz

5. Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne

27 wrzesień

Mainz

Symposium of Phlebology: Hungary, Mexico and Poland „Phlebology Update”

2008

6-9 marzec

Szklarska Poręba

20. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Choroba hemoroidalna i flebologia estetyczna”

 

8 maj

Kraków

3. Krakowskie Międzynarodowe Warsztaty Flebologiczne „Postępy Flebologii 2008”

2009

28-30 maj

Warszawa

VI. Kongres PTF

2010

11-14 marzec

Szklarska Poręba

21. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF „Leczenie Endowaskularne Chorób Żył”

10-11 czerwiec

Kraków

22. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF i 4. KMWF „Postępy Flebologii i Dyscyplin Powiązanych 2010”

2011

10-13 marzec

Szklarska Poręba

23. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

2012

1-30 marzec

Zakopane

VII. Kongres PTF

2013

23 luty

Kraków

24. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

14-17 marzec

Szklarska Poręba

25. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF

x

X

26 Konferencja International Symposium on Venous Interventions Foccus on Compression

2014

6–9 marzec

Karpacz

27 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF 

12-14 wrzesień

Zakopane

28 Konferencja Flebologia na Kalatówkach

29 listopad

Warszawa

29 Konferencja Flebologia estetyczna

6 grudzień 

Kraków

30 Konferencja 3rd International Symposium on Venous Interventions - Acute and Chronic Deep Vein Obstruction

2015

11-13 czerwiec

Kraków

VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

19 wrzesień

Warszawa

31 Konferencja Flebologia estetyczna

11-12 grudzień

Kraków

32 Konferencja 4th International Symposium on Venous Interventions - Acute and Chronic Deep Vein Obstruction

2016

17-20 marzec 

Karpacz

33 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF "Postępy i inowacje we flebologii"

23-24 kwiecień

Wrocław

34 Konferencja  Obrzęk chłonny - patofizjologia, diagnostyka, leczenie

11 czerwiec

Warszawa

35 Konferencja  III Konferencja Flebologia Estetyczna

9-11 wrzesień

Zakopane

 

36 Konferencja Flebologia na Kalatówkach v2,0

 

9-10 grudzień

Kraków

37 Konferencja 5th International Symposium on Venous Interventions

2017

17-19 marzec

Krynica Górska

38 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego "Flebologia wczoraj i dziś” 

23 wrzesień

Warszawa

39 Konferencja  IV Konferencja Flebologia Estetyczna

08-09 grudzień

Kraków

40 Konferencja 6th International Symposium on Venous Interventions Foccus on Pelvic Congestion Syndrome and Varicos Vein of Pelvic Origin

2018

16-17 marzec

Wrocław

41 Konferencja  II Konferencja Limfologiczna - obrzęki limfatyczne w onkologii

21-23 czerwiec

Lublin

IX Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

8 wrzesień

Zakopane

42 Konferencja Flebologia na Kalatówkach v3,0

6 pażdziernik

Warszawa

43 Konferencja  V Konferencja Flebologia Estetyczna

30 listopad - 1 grudzień

Kraków

44 Konferencja 7th International Symposium on Venous Interventions Foccus on post-thrombotic syndrome

2019

25-27 sierpień

Kraków

International Union of Phlebology Chapter Meeting

17-18 listopad

Warszawa

45 Konferencja  VI Konferencja Flebologia Estetyczna


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne