Rejestracja użytkownika

Konto użytkownika mogą otrzymać jedynie członkowie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Osoby, które wypełniły aplikację o członkostwo mogą równocześnie wypełnić formularz rejestracyjny użytkownika, ale jego akceptacja będzie dokonana dopiero po wypełnieniu standardowych warunków potrzebnych do zostania członkiem PTF.


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne