Ważne linki


Światowa Unia Flebologiczna  -  Union Internationale de Phlebologie ( UIP )   -   www.uip-phlebology.org

Europejskie Forum Żylne - European Venous Forum (EVF) - www.europeanvenousforum.org

MIędzynarodowy Klub Kompresjoterapii - International Compression Club (ICC) -  www.icc-compressionclub.com

Międzynarodowa Unia Angiologiczna - Internaional Union Of Angiology (IUA) - www.i.u.angiology.org

Polskie Towarzystwo Leczenie Ran  - www.ptlr.org.pl

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej - www.ptchn.pl

Polskie Towarzystwo Angiologiczne - www.angio.org.pl


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne