Wytyczne - dostęp otwarty

 Konsensus Międzynardowego Klubu Kompresjoterapii (ICC) 

 

 ICC Consensus Szczegółowe wytyczne znajduja sie na stronie ICC w zakładce ICC Consensus (widoczna po lewej stronie)

 

 1. Evidence based compression-therapy An Initiative of the International Union of Phlebology (IUP)
 2. Measurement of Lower Leg Compression In Vivo: Recommendations for the Performance of Measurements of Interface Pressure and Stiffness
 3. Guidelines for Clinical Studies with Compression Devices in Patients with Venous Disorders of the Lower Limb
 4. Classification of Compression Bandages: Practical Aspects Indications for compression therapy in venous and lymphatic disease Consensus based on experimental data and scientific evidence Under the auspices of the IUP
 5. Efects of Compression Therapy: Experimental  proof
 6. Compression trials for arm lymphoedema 2010 

 

 

Konsensus Światowej Uni Flebologicznej (UIP)

 

Dostęp do wytycznych zawartych w konsensusie można otrzymac po zalogowaniu sie na stronie UIP (http://www.uip-phlebology.org). Logowanie na stronie UIP oraz dostęp do wytycznych jest bezpłatne. Wytyczne dostępne w języku angielskim i francuskim.

 1. Diagnosis and Treatment of Pelvic Congestion Syndrome: UIP consensus document. (2019 Aug)
 2. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP consensus according to scientific evidence (2016 Jun)
 3. ISVI-IUA Consensus Document – Diagnostic Guidelines of Vascular Anomalies: Vascular Malformations and Hemangiomas (2015 Aug)
 4. Society for Vascular Surgery and American Venous Forum Guidelines on the management of venous leg ulcers: the point of view of the International Union of Phlebology (2015 Jun)
 5. IUA-ISVI Consensus for Diagnostic Guideline of Chronic Lymphedema of the Limbs (2014 Mar)
 6. Diagnosis and treatment of Primary Limphedema. Consensus document of the International Union of Phlebology (IUP)-2013 (2013 Dec)
 7. Expert consensus document on direct ambulatory venous pressure measurement (2013 Oct)
 8. Venous Symptoms in C0 and C1 Patients (2013 Jun)
 9. UIP 2011 C3 Consensus (2012 Oct)
 10. UIP Consensus on Corona Phlebectatica (2012 Jun)
 11. Superficial vein thrombosis a consensus statement (2012 Jun)
 12. Ensuring safety of biosimilar low-molecular-weight heparins a consensus statement of the International Union of Angiology (2012 Apr)
 13. Duplex ultrasound investigation of the veins of the lower limbs after treatment for varicose veins (2011 Mar)
 14. Invasive Treatment of Deep Venous Disease. A UIP Consensus (2010 Jun)
 15. Indications for compression therapy in venous and lymphatic disease – Consensus based on experimental data and scientific evidence (Under the auspices of the IUP) (2008 Jun)
 16. Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs – Part II (2006 Mar)
 17. Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs – Part I (2006 Jan)
 18. VASA: Evidence Based Compression-Therapy. An Initiative of the International Union of Phlebology (IUP) (2003 Dec)
 19. The “C” of CEAP: Suggested definitions and refinements: An International Union of Phlebology conference of experts (2003 Jan)
 20. Nomenclature of the veins of the lower limbs: An international interdisciplinary consensus statement (2002 Aug)

 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenie Ran

 

 1. Wytyczne Grupy Ekspertów w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni
 2. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn
 3. Wyniki kontrolowanych i porównawczych badań nad ranami niegojącymi się zalecenia służące podniesieniu jakości danych w opiece i leczeniu ran

 

 Wytyczne European Society for Vascular Surgery (ESVS)

 1. Wytyczne leczenia przewlekłej choroby zylnej -2022

 

 

 

 

 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne