Walne Zgromadzenie 27 września 2021

Członkinie i Członkowie

Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

Szanowni Państwo

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w dniu 27 września 2021 r. godz. 20:00 (pierwszy termin) oraz ten sam dzień tj. 27 września 2021 r. na godzinę 20:15 (drugi termin)

Z uwagi na występowanie od dnia 20 marca 2020r. do dowołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z późn.zm.) oraz ustalenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-Co-2, Walne Zebranie Członków będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Będziemy korzystać z dwóch platform.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, a głosowanie na platformie dedykowanej do obsługi głosowań na Walnym Zebraniem Członków PTF - WZA 24.

W tym celu przed Walnym Zebraniem Członków przesłane zostaną na Państwa skrzynki mailowe link do spotkania i głosowania:

- do platformy ZOOM; za pomocą aplikacji ZOOM udostępniony będzie dźwięk i obraz osób biorących udział w wideospotkaniu,

oraz do systemu, który pozwoli Państwu na udział w zaplanowanych głosowaniach - WZA24.

LINKI OTRZYMACIE PAŃSTWO W DNIU JUTRZEJSZYM (27 września 2021) W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH.

W celu identyfikacji osób biorących udział w spotkaniu na ZOOM, uprzejmie prosimy pamiętać o potrzebie wpisania imienia i nazwiska w opisie uczestnika.

 

Porządek obrad Walne Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Flebologicznego:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTF.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PTF oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Wybory dodatkowego, brakującego Członka Zarządu PTF w Kadencji 2021-2024.

  5. Wybór Komisji Rewizyjnej PTF w Kadencji 2021-2024.

  6. Przedstawienie propozycji zmian Statutu PTF w części dotyczącej wyborów. (konsutlowane z prawnikiem propozycje zmian w Statucie PTF znajdziecie Państwo w załączniku)

  7. Wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.

W razie pytań, wątpliwości prosze o kontakt mailowy (kontakt@ptf.org.pl) lub telefoniczny (502286627)
-- 
dr n. med. Marcin Kucharzewski


2021-10-08 21:21:33
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne