INFORMACJA PRASOWA


Warszawa-Katowice, 22-07-2013r.

 

W dniu 22 lipca 2013 roku w Warszawie, po czternastu latach współpracy wydawca — Blackhorse Science Business Media Sp. z o.o. oraz Polskie Towarzystwo Flebologiczne podpisały porozumienie o wcześniejszym zakończeniu współpracy w wydawaniu periodyku ,,Przegląd Flebologiczny”. Inicjatywa zakończenia współpracy płynąca od Blackhorse Science Business Media Sp. z o.o., a przyjęta przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne, jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności równorzędnych partnerów umowy wydawniczej, że będzie to posuniecie w nadrzędnym, wyłącznie najlepszym interesie czasopisma ,,Przegląd Flebologiczny”. Zarówno Polskie Towarzystwo Flebologiczne, jak i Blackhorse Science Business Media Sp. z o.o. wykonały wielka i ważną prace dla Polskiego środowiska naukowego. Fakt ten zasługuje na szczególne uznanie i docenienie wyrażane nagrodami dla wydawcy i jego przedstawicieli dla rozwoju Polskiej Flebologii. Składamy dziś PT Autorom, Redaktorom, Recenzentom, Czytelnikom i Partnerom czasopisma ,,Przegląd Flebologiczny" serdeczne podziękowania za ich wkład intelektualny, zaangażowanie i wsparcie dla rozwoju tego projektu.

 

W imieniu

 

Polskiego  Towarzystwa Flebologicznego                          Blackhorse Science Business Media Sp. z o. o.

Tomasz Urbanek Prezes Zarządu                                    Piotr M. Dobosz Prezes Zarządu                                                                                         

  

 

                                                             

                                                                                   

                                                                                      

 


2018-08-11 11:34:24
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne