Stanowisko Ślaskiej Izby Lekarskiej w sprawie reklamy preparatu \\

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podjął decyzję o skierowaniu do zbadania 
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prokuraturę dopuszczalności reklamy produktu
oraz jego legalnosci.

Link dostrony ŚIL


2015-05-09 12:45:15
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne