Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Grant naukowy im. Profesora W. Strygi - Paryż 2014r.

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi – 2014r.

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia młodym lekarzom zajmującym się flebologią.

Grant nosi nazwę : „Grant naukowy imienia Profesora Wiesława Strygi ufundowany przez firmę Alfa Wasserman Polska sp. z o.o.”

O grant mogą ubiegać się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, niezalegającymi z opłacaniem składek oraz w wieku poniżej 45 roku życia. Warunkiem rozliczenia grantu jest przygotowanie sprawozdania z udziału Kongresie, które następnie zostanie umieszczone na stronie PTF, pod rygorem zwrotu kwoty przyznanego grantu.

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Nazwa kongresu, którego dotyczy konkurs na grant im Prof. Wiesława Strygi będzie corocznie proponowana przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

Założeniem projektu jest udział młodych polskich flebologów w kongresie o wysokim poziomie merytorycznym w dziedzinie flebologii.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu.

 

Rok 2014

Nazwa kongresu: 15th meeting of the European Venous Forum, Paryż, Francja, 26-28 CzerwcaLiczba miejsc: 2Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek o przyznanie grantu

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1)

3. Oświadczenie dotyczące prawa wykonywania zawodu (zał. nr 2)

4. Oświadczenie o akceptacji regulaminu (zał. nr 3)

5. Życiorys z krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej

 

Prosimy o składania aplikacji na zamieszczonych w załączniku formularzach

 

Termin składania aplikacji mija 28 lutego 2014 roku 

Zapraszamy 

Zarejestruj się

Wypełnij deklarację

Przegląd flebologiczny

Nowy Wydawca Przeglądu Flebologicznego

Przegląd flebologiczny

Znajdź lekarza


Wspierają nas

Jeśli chcesz poodzielić się informacją o ciekawym spotkaniu, konferencji, kursie lub publikacji - napisz na adres kontakt@ptf.org.pl
Interesujące wiadomości umieścimy w aktualnościach na stronie.
© Copyright 2012 Polskie Towarzystwo Flebologiczne