VI Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Termin: 2014-06-05 - 2014-06-07

Organizator: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie środowisk zainteresowanych leczeniem schorzeń naczyń - VI Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Kongres odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2014 roku  w Katowicach, a jego tematyka obejmować będzie aktualną wiedzę z kraju i ze świata z zakresu chirurgii naczyniowej, angiologii i radiologii interwencyjnej. Celem Kongresu będzie również zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń.

Tematami przewodnimi będą problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z niedokrwieniem kończyn dolnych, schorzeniami aorty, urazami naczyniowymi, przygotowaniem chorych do zabiegów naczyniowych oraz powikłaniami po zabiegach na układzie naczyniowym. Przewidziane są również sesje pielęgniarskie do udziału, w których serdecznie zapraszamy.

Wykłady plenarne autorytetów w dziedzinie chorób naczyń z Polski i zagranicy będą wzbogacone transmisjami zabiegów operacyjnych realizowanymi „na żywo” z sal operacyjnych.

W ramach Kongresu przewidziane są także doniesienia oryginalne - termin zgłaszania prac upływa 30 marca 2014 roku. Prace oryginalne mogą być przekazywane jako prezentacje ustne lub plakatowe. Przewidziany jest konkurs prezentacji prac oryginalnych młodych lekarzy, którego warunkiem jest zgłoszenie pracy do prezentacji ustnej. W pracy zgłoszonej do konkursu, zaprezentowanej w języku angielskim, pierwszym autorem musi być osoba w wieku do 35 lat. Dla zwycięzcy tego konkursu przewidziana jest nagroda w postaci praktyki w uznanym ośrodku naczyniowym w USA.

Na Kongresie planowane są również kursy m.in.: z ultrasonografii układu naczyniowego oraz zabiegów wewnątrznaczyniowych z wykorzystaniem symulatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu będą na bieżąco umieszczane na stronie www pod adresem: www.ptchn2014.syskonf.pl , do której odwiedzenia uprzejmie zachęcamy.

Mamy nadzieję, że Kongres spełni Państwa oczekiwania, a atmosfera wspólnego spotkania pozostawi niezapomniane wrażenia.

W imieniu Zarządów Polskich Towarzystw Naczyniowych, Komitetu Organizacyjnego  serdecznie zapraszamy Państwa do Katowic.

Prezes PTChN                     Prezes PTA                     Prezes Sekcji Radiologii 
                                                                              Zabiegowej PLTR

 Dr hab. med.                      Prof. dr hab.                     Prof. dr hab. med.
Wacław Kuczmik               Aleksander Sieroń               Aleksander Falkowski


 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne