Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Kursy kompresjoterapii 28 LUTY 2014

Organizator

Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Miejsce kursu: 

Ośrodek Medyczny „Żagiel-Med.” 20-362 Lublin, ulica Tetmajera 21 . (mapka dojazdowa)

Termin kursu

28.02.2014r,

Kontakt 

Osoba odpowiedzialna za rejestrację kandydatów Pani Monika Szurek.

tel.  607 394 856; e-mail info@zagielmed.pl. 

 

Dla uczestników kursu organizatorzy zapewniają miejsce parkingowe na przyległym do ośrodka parkingu.

 

Program kursu 

Rozpoczęcie  28.02.2014 godz. 10

- Powitanie przybyłych kolegów i koleżanki

- Wprowadzenie – zasady kompresjoterapii ( M. Iłżecki-10 min)

- Specyfika układu chłonnego, żylnego, tętniczego na poziomie ultrastrukturalnym (mikrokrążenia) (A.Wojtak-15 min)

- Obrzęki kończyn dolnych, patofizjologia powstawania, specyfika obrzęku chłonnego, żylnego, niedokrwiennego (St.Przywara-15min)

Przerwa Kawowa (10min)

10.50

- Diagnostyka obrzęków kończyn dolnych – metody diagnostyczne, różnicowanie (J.J.Kęsik-10min)

- Przewlekła niewydolność żylna, późne powikłania (obrzęk chłonny, owrzodzenie żylne) możliwość leczenia kompresyjnego, wskazania p/wskazania (M.Iłżecki-10min)

- Podstawy fizyczne kompresjoterapii (mgr K.Skorek-10 min)

Przerwa kawowa (10min)

11.30

- Wpływ kompresjoterapii na poszczególne segmenty układu naczyniowego, tętniczy, żylny, limfatyczny (wpływ kompresjoterapii na mikrokrążenie) (St.Przywara-10min)

- Zasady Kwalifikacji chorego do kompresjoterapii (K.Paruzel-15min)

- Dyskusja na temat prezentowanego materiału (15min)

- Charakterystyka poszczególnych rodzajów kompresjoterapii (wielowarstwowej, nieelastycznej, pneumatycznej), klasy ucisku, pomiary ciśnienia spoczynkowego, marszowego, sprzęt pomocniczy (K.Paruzel/M.Iłżecki-60min). W prezentacji demonstrowane będą poszczególne materiały kompresyjne

Przerwa kawowa (10min)

13.20

- Ciąg dalszy prezentacja poszczególnych materiałów kompresyjnych, bandaże log stretch, short stretch, medium stretch, gotowe systemy kompresji wielowarstwowej, urządzenia do kompresji dynamicznej (K.Paruzel/M.Iłżecki-60min)

- Ciąg dalszy techniki kompresji w szczególnych sytuacjach klinicznych: zniekształcenie stopy, kompresjoterapia w przypadkach trudnej lokalizacji owrzodzenia (położenie zakostkowe), kompresjoterapia a zmienność kształtu kończyny, Zaniki mięśniowe a kompresjoterapia (M.Iłżecki/K.Paruzel-20min)

- Gotowe wyroby uciskowe, pończochy elastyczne, kompresyjne, wskazania do zastosowania poszczególnych klas ucisku (K.Paruzel/M.Iłżecki-20min)

- Specyfika kompresji w leczeniu obrzęku limfatycznego, fazy kompresji, możliwość zastosowania kompresji pneumatycznej( S.Przywara -15 min)

Przerwa Kawowa (10min)

15.25

- Fizykoterapia w leczeniu obrzęku kończyn dolnych, mechaniczny oraz ręczny drenaż limfatyczny(K. Skorek 10 min)

- Przyczyny niepowodzeń w kompresjoterapii (M. Iłżecki- 15min)

- Omówienie aktualnych wytycznych do kompresjoterapii opracowanych przez Międzynarodową Unię Flebologiczną.(T. Zubilewicz- 10min)

Zakończenie kursu godz. 16.00

 

W trakcie trwania kursu dostępne będą prezentowane materiały z możliwością testowania.

Dla uczestników przewidziane są także certyfikaty potwierdzające udział w kursie.

Dojazd

Zarejestruj się

Wypełnij deklarację

Przegląd flebologiczny

Nowy Wydawca Przeglądu Flebologicznego

Przegląd flebologiczny

Znajdź lekarza


Wspierają nas

Jeśli chcesz poodzielić się informacją o ciekawym spotkaniu, konferencji, kursie lub publikacji - napisz na adres kontakt@ptf.org.pl
Interesujące wiadomości umieścimy w aktualnościach na stronie.
© Copyright 2012 Polskie Towarzystwo Flebologiczne