Kurs podstawowy ze skleroterapii kompresyjnej w przewlekłej chorobie żylnej

JBS_logo.png Kurs podstawowy ze skleroterapii kompresyjnej w przewlekłej chorobie żylnej
 Termin 26-27.04.2024
 Miejsce kursu:

 JBS Klinika, 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 17a

 Organizator: JBS Klinika, www.jbsklinika.pl

 Kontakt - Michał Sobczak, tel. 501253064, e-mail: ms@jbsklinika.pl

 Kierownik naukowy kursu: dr hab. n.med. Andrzej Wolski

 Wykładowcy:
 dr n. med. Joanna Borecka-Sobczak
 lek med. Anna Klasa
 lek. med. Magdalena Kania
 lek. med. Maciej Osiński
 lek. med. Tomasz Szular

 

 

Patronat: Polskie Towarzystwo Flebologiczne - PTF.

 

JBS Klinika jest wpisana do Rejestru Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
pod numerem 53-000150-001-0001. Uczestnikom kursu przysługuje 13 pkt edukacyjnych.

Cena kursu – 4 000 zł/brutto

 

Program szczegółowy kursu

PIĄTEK 26.04.2024
godz.12.00-18.00 - część teoretyczna
12.00 – 12.15 otwarcie kursu/sprawdzenie listy obecności
12.15 – 13.00 wykład wprowadzający Przewlekła choroba żylna i jej leczenie. dr hab. n med.
A.Wolski
13.00 – 13.15 Anatomia i układu żylnego, nazewnictwo. M. Kania
13.15 - 13.30 Patofizjologia przewlekłej choroby żylnej, epidemiologia i objawy. T.Szular
13.30 – 13.45 Diagnostyka układu żylnego. T.Szular
13.45 – 14.00 Metody leczenia przewlekłej choroby żylnej. J. Borecka-Sobczak
14.00 – 14.15 Wprowadzenie do skleroterapii. Kwalifikacja do zabiegów skleroterapii. J. Borecka-
Sobczak
14.15 - 14.30 Standardy w skleroterapii. J. Borecka-Sobczak
14.30– 15.00 obiad/przerwa kawowa
15.00 – 15.15 Skleroterapia płynem, skleroterapia pianą. M. Osiński
15.15 – 15.45 Zasady skleroterapii : dużych żył, żył siatkowatych, telangiektazji. M. Osiński
16.00 – 16.45 Zalecenia po zabiegu skleroterapii. A.Klasa
16.45 – 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 17.15 Powikłania po zabiegu skleroterapii i ich leczenie. A.Klasa
17.30 – 17:45 Organizacja pracy w gabinecie flebologicznym i dokumentacja medyczna. M. Osiński

SOBOTA 2026.04.2024
godz. 8.30-15.30 – część praktyczna
3 grupy: 1. Nauka kompresjoterapii – pończochy, nakładacze, circaid, bandaże, gab.1
2. Skleroterapia – 6 pacjentów, gab 1
3. Skleroterapia - 6 pacjentów, gab.2
8.30 – 10.00 - zajęcia praktyczne – podstawy kompresjoterapii jako leczenia wspomagającego
skuteczność zabiegów skleroterapii i zmniejszającego dolegliwości po zabiegu. Firma Medi
10.00 – 15.30 – zajęcia praktyczne – skleroterapia max. 5 osobowe grupy
a) Kwalifikacja do obliteracji pianą/płynem – badanie przed zabiegiem
b) Aspekty techniczne- sprzęt
c) Technika zabiegu -wykonywanie zabiegu w różnych przypadkach.
15.00 - 15.30 Zakończenie: test sprawdzający, ankieta dotycząca kursu, wręczenie certyfikatów.


2024-03-26 08:24:49
 

Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne